Werkwijze

Volwaardig meedraaien in onze talige maatschappij

Taalreis is een logopediepraktijk gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van communicatieproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een behandeling door Taalreis is erop gericht het kind plezier te laten beleven in communiceren. Zodat het kind volwaardig, zelfredzaam en zonder belemmeringen kan meedraaien in onze talige maatschappij.

Behandelaren en hoofdbehandelaren

Taalreis werkt met logopedisten en hoofdbehandelaren. De hoofdbehandelaar is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling, stuurt waar nodig de logopedist bij en ondersteunt diens professionele ontwikkeling.

Kwaliteitstoets

De Kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door de zorgverzekeraars. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten en diensten binnen de logopedie. Deelname is vrijwillig en Taalreis heeft begin 2014 besloten een kwaliteitstoets aan te vragen. Zo kunnen wij zeker stellen dat binnen onze logopediepraktijk volgens de meest recente kwaliteitseisen wordt gewerkt. De kwaliteitstoets zal iedere twee jaar worden herhaald om aan deze kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Interne auditor

Binnen Taalreis is ook een interne auditor actief. Deze zorgt tijdens het gehele behandeltraject voor controles op volledigheid van de dossiers conform de eisen van de kwaliteitstoets.

Copyright Taalreis 2016 | sitemap