Onderdeel van hét Kindzorgcentrum    

Veelgestelde vragen

Vragen kun je nooit genoeg stellen. Zeker over een belangrijk onderwerp als spraak /taalontwikkeling. Op deze pagina geven we antwoord op vragen die we veel horen van ouders en collega’s uit de zorg. Misschien staat uw vraag er ook bij. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op!

een vraag stellen
Veelgestelde vragen
  • Ouders
  • Scholen
  • Zorgarrangementen
  • Volwassenen

Veelgestelde vragen

Selecteer welke vragen en antwoorden u graag zou willen lezen

Ouders

Hebben jullie tips voor het afleren van speengebruik tijdens het slapen?

Speen zuigen is een gewoonte die lastig af te leren is bij oudere kinderen.  Het is belangrijk om speen zuigen af te leren, omdat het gebruik van een speen een afwijkende stand van het gebit, kaken en tong tot gevolg kan hebben en dit een negatieve invloed heeft op het slikken en spreken. Probeer het gebruik van de speen af te bouwen door deze steeds sneller na het inslapen uit de mond te halen. Ook kan de speen “op vakantie” worden gestuurd en daarom niet meer worden gebruikt. Maak het speenzuigen bespreekbaar en leg uit waarom het belangrijk is dat je zoontje stopt met het zuigen op de speen. Probeer het speenzuigen daarnaast af te leren door een beloningssysteem te introduceren. Als je zoontje zonder speen is gaan slapen krijgt het bijvoorbeeld een sticker en bij 5 stickers mag het een leuk kleinigheidje uitzoeken.

Mijn kind komt regelmatig thuis met een hese stem en klaagt over pijn tijdens het praten. Wat kan ik hier aan doen?

Het komt wel eens voor dat kinderen een hese stem hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat uw kind verkouden is (of is geweest) of als uw kind veel schreeuwt tijdens het buitenspelen. Het verkeerd gebruiken van de ademhaling kan ook zorgen voor stemproblemen.
Last van de stem en heesheid kan ook komen doordat uw kind haar stem verkeerd gebruikt. Verkeerd stemgebruik kan er toe leiden dat er knobbeltjes onstaan op de stembanden.
Leg aan uw kind uit dat rustig spreken belangrijk is voor zijn of haar stem en dat schreeuwen er voor zorgt dat zijn of haar keel pijn gaat doen. Als de heesheid langer dan twee weken aanhoudt, neem dan contact op met de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO-arts (Keel-Neus-Oor-arts), die de stembanden en de keel verder kan onderzoeken.

Kan een kind dat net Nederlands leert meteen opgegeven worden voor logopedie?

Een kind heeft altijd tijd nodig om een nieuwe taal goed te leren en te beheersen. Wij begrijpen dat ouders willen dat een kind het Nederlands zo snel mogelijk beheerst, maar om een kind aan te melden bij logopedie zijn er een paar voorwaarden. Een logopedist mag pas behandelen als er sprake is van zowel problemen in de moedertaal als in de Nederlandse taal. Een andere indicatie voor logopedie is wanneer een kind aangemeld mag worden voor logopedie is als het na anderhalf jaar in Nederland het Nederlands nog steeds niet goed beheerst.

Een tip voor ouders van meertalige kinderen die willen dat het kind het Nederlands goed leert, is om veel met het kind te spreken, het kind voor te lezen uit Nederlandstalige boekjes en het kind Nederlandstalige televisie laten kijken (Sesamstraat bijvoorbeeld).

In de klas kunnen leerkrachten het kind helpen door dezelfde voorwerpen en handelingen meerdere keren te benoemen, zodat het kind nieuwe woorden snel oppakt.

Wij zijn doorverwezen naar logopedie door een orthodontist om een ‘afwijkende slik’ te laten behandelen. Wat houdt zo’n slik in en waarom heeft dit te maken met het gebit?

De orthodontist kan bepalen of de vorm/functie van de kaak, gebit, lippen, tong en gehemelte beïnvloed wordt door afwijkende mondgewoonten, zoals een afwijkende slik. Een afwijkende slik kan zich op verschillende manieren uiten. Zo kan een kind de tong tegen de tanden duwen tijdens het slikken. Gemiddeld slikt een mens zo’n 1500 tot 2000 keer per etmaal. Wanneer een kind zo’n 1500 tot 2000 keer per dag met de tong tegen de tanden aan duwt, beïnvloed dit op den duur de stand van de tanden en het gehemelte. Bovendien kan er sprake zijn van ander afwijkend mondgedrag zoals: ademen met de mond open, tong in lage positie bij rust of tijdens de articulatie de tong tegen of tussen de tanden plaatsen.

Een logopedist kan het afwijkend mondgedrag observeren en kijken welk afwijkend mondgedrag aanwezig is. De logopedist kan het afwijkend mondgedrag afleren door oro-myofunctionele therapie (OMFT) toe te passen. Bij deze spiertraining wordt er intensief thuis geoefend. Zo kan er worden gewerkt aan lipspanning, tongspanning en tongplaatsing en het afleren van de verkeerde slik. Wanneer deze afwijkende mondgewoonten niet worden afgeleerd voor de orthodontische behandeling beïnvloed dit de orthodontische behandeling en is er een grote kans dat de tanden bijvoorbeeld weer in de oude, verkeerde stand gaan staan.

Mijn kind van 4 jaar kan alle klanken zeggen, behalve de 'r'. Moet hij naar logopedie?

Kinderen hebben tot een leeftijd van ongeveer 5 á 6 jaar voor het ontwikkelen en leren van de ‘r’. Uw kind heeft dus nog tijd om deze klank te ontwikkelen. Mocht uw kind rond deze leeftijd zijn en de klank nog niet aangeleerd hebben, dan kunt u altijd een logopedist raadplegen voor advies en eventuele behandeling.

Mijn kind is 2,5 jaar oud. Tijdens het spreken hapert ze soms. Is dat stotteren en wat kunnen we eraan doen?

Veel kinderen tussen de 2 en 5 jaar haperen weleens tijdens het spreken. Dit hoort bij een normale ontwikkeling en verdwijnt meestal na een paar maanden. Je hoeft dus nog niks te doen. Het is wel goed om te letten op spanning tijdens het spreken (bijvoorbeeld knijpen met de ogen, woorden over de lippen duwen of meebewegen met het hoofd). Als je dat vaak ziet, is het goed om contact op te nemen met een logopedist.

Je kunt, als je twijfelt, de screeningslijst stotteren invullen. Die is online te vinden en geeft meteen een advies: http://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

Als kinderen net begonnen zijn met haperen, vullen wij de screeningslijst weleens samen met ouders in. Meestal is behandeling dan nog niet nodig. Door twee tot drie maanden later de lijst nog eens in te vullen, kun je zelf zien of het stotteren erger is geworden.

Is het stotteren na drie maanden niet verdwenen, dan is het een goed idee om contact op te nemen met een logopedist in de buurt.

Mijn kind van twee jaar praat heel weinig. Momenteel spreekt hij alleen in losse woordjes.Heeft hij logopedie nodig?

Een tip om de spraak op gang te laten komen is om samen met uw kind te spelen. Dit kan bijvoorbeeld met speelgoed dat uw kind leuk vindt. U kunt hierbij proberen het spelen van uw kind te volgen en uw spel aan te passen aan dat van uw kind. Daarbij kunt u proberen dingen te benoemen tijdens het spelen en aan te geven wat er tijdens het spelen gebeurt. Zo kunt u bijvoorbeeld tweewoordzinnen gebruiken tijdens het spelen om deze bij uw kind uit te lokken: “die rijden”, “die stoppen”, “auto rijden”, “auto stoppen”. Ook is het belangrijk om thuis en buiten, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, zoveel mogelijk dingen en handelingen te benoemen en bezig te zijn met de omgeving. Ook voorlezen is ontzettend goed voor de taalontwikkeling van uw kind. Met een mooi prentenboek kunt u uw kind veel nieuwe woorden leren door ook hierbij dingen aan te wijzen, te benoemen en aan uw kind te vragen. Op deze manieren lokt u interactie uit en is uw kind actief met taal bezig!
Mocht er geen vooruitgang zijn in het spreken, neem dan contact op met een logopedist in de buurt. Zij kunnen jullie dan verder helpen.

Wordt logopedie vergoed vanuit de verzekering?

Logopediepraktijk de Taalreis heeft in 2020 een contract met alle zorverzekeraars. In Nederland is het zo geregeld dat logopedie binnen het basispakket valt van iedere zorgverzekeraar. Hierdoor worden alle behandelingen voor logopedie vergoed door de verzekeraar. Voor cliënten jonger dan 18 jaar is er bovendien geen sprake van een eigen risico. Als de cliënt 18 jaar of ouder is geldt het eigen risico wél.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor logopedie?

Uw kind komt in aanmerking voor logopedie als u een hulpvraag heeft op het gebied van eten en drinken, vertellen, woordenschat, taal, duimen, slikken, slissen, horen, luisteren, uitspraak, verstaanbaar spreken, stotteren, letters leren, rijmen, adem, stem en nog veel meer.  Wanneer u twijfelt of uw kind in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of bel naar ons klantencontactcentrum. Wij staat u graag te woord.

Moet ik altijd bij de behandelingen aanwezig zijn?

Voor een goede vooruitgang en een kortere behandelduur is ouderbetrokkenheid erg belangrijk. U weet dan goed waar aan gewerkt wordt en wat er thuis kan worden geoefend. Daarnaast wordt vanuit de zorgverzekering de eis gesteld dat ouders 50% van de behandelingen bijwonen.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Hoeveel behandelingen er nodig zijn om de hulpvraag van kind en ouder te beantwoorden, is per kind en per hulpvraag verschillend. Kinderen die moeite hebben met de uitspraak van een paar klanken zijn meestal korter in behandeling dan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Naast de ernst van het probleem spelen ook de leeftijd van het kind, de concentratie en motivatie van kind en ouder spelen daarin een grote rol. De logopedist bespreekt, nadat zij het onderzoek heeft afgerond, met ouders hoeveel behandelingen zij verwacht dat het kind nodig heeft. Tenminste ieder half jaar evalueert de logopedist de voortgang. Ze bespreekt dan opnieuw met ouders of de verwachting moet worden bijgesteld.

Als ik niet bij de behandeling kan zijn, hoe weet ik dan wat er in de behandeling is gedaan?

Bij Taalreis werken we met een digitaal schrift. Zodra de behandeling start, ontvangen ouders per mail de inloggegevens. Met deze inloggegevens loggen ouders in een beveiligde omgeving in en kunnen zij alle behandelingen terugvinden. In het digitaal schrift schrijft de logopedist na iedere behandeling aan welke doelen is gewerkt en hoe dat is gedaan. Ze noteert ook hoe het ging en welk huiswerk er is meegegeven. De logopedist kan ook korte instructiefilmpjes toevoegen als bijlage. Zodra de logopedist het digitaal schrift heeft ingevuld, ontvangen ouders een signalering per mail. Ouders kunnen het digitaal schrift ook gebruiken om een vraag te stellen aan de logopedist, of om te laten weten hoe het oefenen thuis is gegaan.

Word school ook op de hoogte gehouden van de logopedische behandelingen van mijn kind?

Omdat Taalreis veel praktijklocaties op scholen heeft, zijn de lijntjes met leerkrachten en IB’ers kort en vindt er veel overleg plaats. Daarnaast zijn er nog twee manieren waarop de logopedist school op de hoogte houden van de behandeling: – De leerkracht of intern begeleider kan, indien ouders hiermee instemmen, toegang krijgen tot het digitaal schrift. Zij kunnen dan meelezen wat er iedere behandeling is gedaan; – De leerkracht of IB’er ontvangt, indien ouders hiermee instemmen, de start-, tussen- en eindverslagen.

Hoe lang duurt het traject van logopedie?

De duur van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn bijvoorbeeld de ernst van het probleem, de betrokkenheid van ouders en werkhouding van het kind. De behandeldoelen worden over het algemeen voor 6 maanden opgesteld waarna wordt geëvalueerd om te beslissen of behandeling nog nodig is.

Hoe meld ik mijn kind aan voor logopedie?

Om uw kind aan te melden voor logopedie hebt u een verwijzing nodig van de huisarts. Bespreek uw zorgen daarom eerst met uw huisarts. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden bij Taalreis door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen of telefonisch of per mail contact op te nemen met Taalreis.  Is er een logopedist van Taalreis bij uw kind op school gevestigd? Dan is het mogelijk dat de aanmelding via school kan verlopen. In de meeste gevallen kunt u dan contact opnemen met de IB’er van uw kind.

Hoe ziet het behandeltraject van logopedie eruit?

Na de aanmelding van uw kind vindt er altijd een intakegesprek plaats waarin de hulpvraag wordt besproken en de logopedist u verschillende vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind zal stellen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor logopedisch onderzoek. Welk onderzoek er wordt afgenomen is afhankelijk van de hulpvraag. Dit kan bijvoorbeeld een articulatieonderzoek of taalonderzoek zijn. Na het onderzoek vindt de bespreking van het onderzoek plaats en zal worden bepaald of logopedische behandeling geïndiceerd is.  De  eventuele behandeldoelen worden met u besproken en de behandeling zal vervolgens worden opgestart. Het eerste behandeltraject duurt over het algemeen 6 maanden, waarna er opnieuw een onderzoek wordt uitgevoerd om de vooruitgang te bepalen. De behandeltrajecten kunnen afwijken, afhankelijk van de stoornis die wordt behandeld.

Moet ik altijd bij de behandeling van mijn kind aanwezig zijn?

Een goede samenwerking tussen de logopedist, het kind en ouders is belangrijk voor goede vooruitgang en een kortere behandelduur. Wij vinden het belangrijk om goed aan ouders uit te leggen waar we aan werken, waarom we dit doen en wat ouders thuis kunnen doen om te oefenen.

De meeste kinderen krijgen een keer per week 25 tot 30 minuten behandeling. Dat is niet genoeg tijd om nieuw gedrag aan te leren. Daarvoor is regelmatig herhalen, thuis of op school nodig. Vergelijk het met het trainen voor een wasbordje in de sportschool. Met één keer trainen per week, bereik je weinig resultaat. Voor een goed resultaat kun je beter dagelijks kort trainen en niet een keer in de week urenlang.

Zorgverzekeraars stellen eisen aan de aanwezigheid van ouders bij de logopediebehandeling. Bij de meeste zorgverzekeraars is dit 50% van de behandelingen. Omdat dit per polis verschillend is, kunt u dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hem aan een specialist

Scholen

Wat doen jullie meer dan de logopedist die we al in huis hebben?

Wij als Taalreis zorgen met een Logopediepraktijk op school voor korte lijnen met ouders, leerkrachten en eventueel andere betrokken zorgverleners. Zo kunnen we kunnen we de zorg rondom het kind optimaliseren. Daarnaast is Taalreis onderdeel van hét Kindzorgcentrum Educto, waardoor er breed kan worden gekeken naar de hulp die het best bij een kind past en de communicatie met bijvoorbeeld dyslexietherapeuten soepel verloopt.  Er is altijd ruimte voor overleg over een kind, bijvoorbeeld met de Intern begeleider. Ook bieden we ondersteuning bij zorgleerlingen bij bijvoorbeeld een cluster 2 indicatieaanvraag. Tevens sluiten wij aan bij de thema’s die in de klas behandeld worden.

Wat onderscheidt jullie van andere praktijken?

Wij als Taalreis geven als vrije vestiging logopedie op school, omdat wij de zorg graag dichter bij het kind willen brengen. Door logopedie op school te geven mist het kind minder lestijd. Ook blijft het kind door een vrije vestiging op school in zijn of haar vertrouwde leeromgeving.

Door de inzet van de nieuwe methodes en de alertheid op innovaties in ons vakgebied blijven onze logopedisten zich ontwikkelen.

Wat zijn jullie eisen wat betreft het starten van een logopediepraktijk op een school?

Om een vestiging op een school op te starten werken wij met een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan enkele verzekeringstechnische eisen zoals:

  • Er kan een logopedist worden aangesteld die ter plekke op uw school kinderen behandeld. Om te beginnen moeten er 8 kinderen zijn die logopedische zorg nodig hebben, met mogelijkheid tot latere uitbreiding naar een volle dag (=14 tot 16 kinderen).
  • Er is een ruimte beschikbaar die voldoet aan de eisen die vanuit de verzekeraars wordt gesteld.
  • Declaraties lopen direct via de logopedie en vallen onder de basisverzekering; er zijn geen kosten verbonden aan logopedie voor school of het kind/ouders.

Kunnen kinderen van andere scholen ook op de school in de buurt logopedie krijgen?

Kinderen van andere scholen zijn ook welkom bij een Taalreis praktijk op school. Dit wordt vanuit de zorgverzekering verplicht gesteld.

Kunnen we logopedische begeleiding op school ook inzetten voor kinderen die een IQ onder de 80 hebben en niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebegeleiding?

De logopedist mag kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebegeleiding helaas niet helpen bij het technisch lezen , maar kan wel worden ingezet  bij de behandeling van begrijpend lezen. Daarnaast kan de logopedist helpen bij problemen met de auditieve vaardigheden en verschillende spellingsregels die te maken hebben met het luisteren.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel hem aan een specialist

Zorgarrangementen

Kan er een zorgarrangement worden gestart bij leerlingen met een lage woordenschat?

Een zorgarrangement is gericht op diverse leergebieden. Een zorgarrangement kan bijvoorbeeld gericht zijn op basisvaardigheden, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Een zorgarrangement kan ook gericht zijn op sociale vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandigheid, werkhouding en concentratie. Een lage woordenschat kan een indicatie zijn voor het starten van het zorgarrangement, als de lage woordenschat invloed heeft op de basisvaardigheden of sociale vaardigheden.

Een zorgarrangement wordt toegekend vanuit het samenwerkingsverband. Waarvoor een zorgarrangement kan worden toegekend verschilt per samenwerkingsverband. Een coördinator van Taalreis voor de zorgarrangementen zoekt dit bij de desbetreffende samenwerkingsverbanden uit als er een hulpvraag vanuit school komt.

Kan er een zorgarrangement worden gestart bij een leerling met een Taalontwikkelingsachterstand?

Zorgarrangementen zijn voor kinderen met complexe hulpvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. Als er sprake is van een taalontwikkelingsachterstand waarbij er extra ondersteuning nodig is van een externe partij, dan kan een zorgarrangement aangevraagd worden. Een zorgarrangement kan gericht zijn op  gericht zijn op basisvaardigheden, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Een zorgarrangement kan ook gericht zijn op sociale vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandigheid, werkhouding en concentratie.

Een zorgarrangement wordt toegekend vanuit het samenwerkingsverband. Waarvoor een zorgarrangement kan worden toegekend verschilt per samenwerkingsverband. Een coördinator van Taalreis voor de zorgarrangementen zoekt dit bij de desbetreffende samenwerkingsverbanden uit als er een hulpvraag vanuit school komt.

Hoe en wanneer kun je aanspraak maken op de extra gelden voor vluchtelingenkinderen?

Er moeten minimaal 4 vluchtelingen kinderen op een school zitten om recht op vergoeding te krijgen. Er zijn helaas geen andere regelingen als een kind minder dan vier vluchtelingen kinderen op school heeft. Voor deze groep is er dus geen extra financiële ondersteuning. Bij het aanvragen van de financiële vergoeding wordt er gekeken naar het BRI nummer, dit zijn nummers van scholen. Het is dan mogelijk dat er in een samenwerkingsverband meerdere scholen extra financiële ondersteuning krijgen. Het bedrag per leerling is wisselend per school.

Scholen krijgen nu per 3 maanden een financiële vergoeding. Zij kunnen wel een heel jaar lang deze vergoeding krijgen, maar dan moeten zij de aanvraag om de 3 maanden versturen. Dit is veranderd zodat scholen zich ook later kunnen aanmelden en omdat de aantallen in een schooljaar kunnen veranderen. Per peildata wordt er namelijk gekeken wat de populatie vluchtelingen kinderen op dat moment is.  Het is belangrijk dat de aanvraag voor de vastgestelde peildata (deze zijn te vinden op de website van DUO: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/extra-bekostiging/bijzondere-situaties.jsp)

Kunnen we jullie ook inzetten in arrangementen van Auris?

Taalreis kan worden ingezet binnen een Auris-arrangement, echter is dit vaak wel een uitzondering. Vanuit Simea wordt er een arrangement toegekend en zij werken samen met 4 instellingen: Kentalis, Koninklijke Auris, Viertaal en de Taalbrug. Deze 4 instellingen hebben zelf een budget beschikbaar voor deze begeleiding. Vanuit Simea krijgt het kind dat recht heeft op een arrangement geen eigen rugzak meer. Dit maakt het voor school niet mogelijk om zelf een instelling uit te kiezen voor de nodige begeleiding.

Mocht deze vraag voorbij komen vanuit school dan is het belangrijk om dit goed met de desbetreffende instelling te bespreken. Simea heeft aangegeven dat school wel een voorkeur mag uitspreken wanneer zij al een intensieve samenwerking hebben met een andere instelling, bijvoorbeeld Educto. De instelling die het arrangement in eerste instantie geeft is hierin wel bepalend. Per gemeente kan dit verschillen.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel hem aan een specialist

Volwassenen

Staat uw vraag er niet bij?

Stel hem aan een specialist

Copyright Taalreis 2020 | sitemap

Deze website gebruikt alleen functionele cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten