Over Taalreis

Taalreis is onderdeel van hét Kindzorgcentrum Educto en bestaat sinds december 2011 (toen nog onder de naam 12-Learn Praktijk). In eerste instantie werd de expertise van onze logopedisten vooral ingezet om beter onderscheid te maken tussen taalontwikkelingsstoornis en dyslexie. Zo kon gerichtere zorg worden geboden aan cliënten van het kindzorgcentrum, dat gespecialiseerd was in dyslexiezorg en logopedie. Ook alle andere logopedische stoornissen werden behandeld.

Inmiddels is Taalreis uitgegroeid tot een praktijk voor kinderen van alle leeftijden. We hebben een groot aantal specialisaties in huis, waarbij onderzoek en behandeling van meertalige kinderen een belangrijke plaats innemen.

Copyright Taalreis 2016 | sitemap